Oferta

Koparki i koparko - ładowarki kl. III (wszystkie typy)

Program szkolenia obejmuje 116 godz. zajęć teoretycznych oraz 60 godz. zajęć praktycznych (w przypadku braku doświadczenia zajęcia praktyczne trwają 86 godz.)

Czas trwania szkolenia: 5-6 tygodni.

Wymagania:
  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • udokumentowany staż pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności; w przypadku braku takiego stażu kursant musi odbyć w ośrodku dodatkowe zajęcia praktyczne trwające 26 godzin.

Po zakończonym kursie oraz odbytym stażu odbędzie się egzamin zewnętrzny przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Dołącz do nas