Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Od 19 stycznia 2013 roku każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi posiadać utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyska go w Wydziale Komunikacji i Transportu odpowiednim do miejsca zameldowania.

Przed wizytą w w/w należy skompletować niżej wymienione dokumenty:
 • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • ksero dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - oryginał do wglądu,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. (lewy profil),
 • ksero prawa jazdy (w przypadku posiadania dokumentu) - oryginał do wglądu,
  - lekarz okulista i lekarz ogólny (kategoria: AM, A1, A2, A),
  - lekarz okulista, laryngolog oraz lekarz ogólny (kategoria C, C+E),
  - lekarz ogólny (kategoria: B, B+E),
  - lekarz okulista, laryngolog, neurolog oraz lekarz ogólny (kategoria D)
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kategoria: C, C+E, D)
 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

WAŻNE: Pomagamy zrealizować wszelkie formalności związane ze złożeniem wniosku oraz wydaniem Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

Dołącz do nas