Kategoria B automat

Wymagany minimalny wiek kandydata do uzyskania uprawnień: 17 lat i 9 miesięcy.

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania niezbędnych badań lekarskich w naszym Ośrodku.

UPRAWNIA DO KIEROWANIA: 

 

 

 • kurs prawa jazdy kategorii B automat i zdanie egzaminu państwowego uprawnia do kierowania samochodem osobowym do 3,5t z automatyczną skrzynią biegów

 • na odwrocie dokumentu prawa jazdy będziemy mieli adnotację oznaczającą uprawnienia do kierowania „wyłącznie pojazdami z automatyczną skrzynią biegów”

 • do takich pojazdów można podpiąć lekką przyczepę (do 750 kg).

 
 

Profil kandydata na kierowcę (PKK)
 

Od 19 stycznia 2013 roku każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi posiadać utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyska go w Wydziale Komunikacji i Transportu odpowiednim do miejsca zameldowania. Przed wizytą w w/w należy skompletować niżej wymienione dokumenty:

 

 • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

 • ksero dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - oryginał do wglądu,

 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. (lewy profil),

 • ksero prawa jazdy (w przypadku posiadania dokumentu) - oryginał do wglądu,- lekarz okulista i lekarz ogólny (kategoria: AM, A1, A2, A),- lekarz okulista, laryngolog oraz lekarz ogólny (kategoria C, C+E),- lekarz ogólny (kategoria: B, B+E),- lekarz okulista, laryngolog, neurolog oraz lekarz ogólny (kategoria D)

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kategoria: C, C+E, D)

 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia

 

 

 
Kurs indywidualny

 

Ten rodzaj szkolenia oferuje wszystkim pełną wygodę oraz całkowicie indywidualny cykl zajęć teoretycznych i praktycznych. Kurs prowadzony jest przez jednego instruktora. Jeżeli praca, bądź inne zajęcia nie pozwalają Tobie na odbycie szkolenia w standardowych porach, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

 

 
Kurs ekspresowy w 16 dni
 
Jest to intensywny kurs - wymagający zaangażowania klienta. Rozpocząć można go w każdej chwili, a termin zajęć uzgadniany jest wcześniej indywidualnie z klientem. Zaczynasz od zajęć teoretycznych i już po 3 dniach rozpoczynasz szkolenie praktyczne.

 

 

 

 
Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

 

 

 

 

 

 

 
Kurs obejmuje:

 

 • 30 godzin zajęć teoretycznych

 • 30 godzin zajęć praktycznych

 • egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka)

 

 

 

 

O NAS

DLA KURSANTA

KONTAKT

SZKOLENIA ZAWODOWE - GRZEGORZ HOŁOWCZAK

Copyright © 2024 "Hołek" Ośrodek Szkolenia Kierowców