D O F I N A N S O W A N I A    D O    K U R S Ó W

ADR (transport materiałów niebezpiecznych):

 
Oferujemy Państwu realizację szkoleń dla kierowców wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych (ADR).
 
Ważne! Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie przez kierowcę 21 lat i posiadanie przynajmniej prawa jazdy kategorii B.

 

Szkolenia ADR obejmują:

 

  • Kursy ADR początkowe - dla kierowców nie mających uprawnień oraz osób, którym wcześniejsze uprawnienia wygasły
  • Kursy ADR doskonalące - dla kierowców, którzy w dniu egzaminu posiadają jeszcze ważne uprawnienia ADR

 

Szkolenia ADR dzielimy na kursy:

 

  • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

  • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

  • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1

  • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

 

Każdy z kursów ADR kończy się egzaminem państwowym.

 

Egzamin składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Egzamin uważa się za zdany wtedy, kiedy kierowca udzieli przynajmniej 20 prawidłowych odpowiedzi.

 

Uwaga! Uprawnienia ADR wydawane są przez Urzędy Marszałkowskie w terminie 7 dni od daty egzaminu.

KURSY ZAWODOWE

KONTAKT

DOKUMENTY

PRAWO JAZDY

O NAS

Copyright © 2023 "Hołek" Ośrodek Szkolenia Kierowców