603 800 008

holek.naukajazdy@gmail.com

603 800 008

SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK             

O NAS

PRAWO JAZDY ORAZ KURSY ZAWODOWE

DLA KURSANTA

KONTAKT

ADR (transport materiałów niebezpiecznych)
Uwaga! Uprawnienia ADR wydawane są przez Urzędy Marszałkowskie w terminie 7 dni od daty egzaminu
 
Ważne! Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie przez kierowcę 21 lat i posiadanie przynajmniej prawa jazdy kategorii B
 
 
 
Oferujemy Państwu realizację szkoleń dla kierowców wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych (ADR).
 

Szkolenia ADR obejmują:

 

 • Kursy ADR początkowe - dla kierowców nie mających uprawnień oraz osób, którym wcześniejsze uprawnienia wygasły

 • Kursy ADR doskonalące - dla kierowców, którzy w dniu egzaminu posiadają jeszcze ważne uprawnienia ADR

 

Szkolenia ADR dzielimy na kursy:

 

 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1

 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

 

 

 
 
Egzamin składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Egzamin uważa się za zdany wtedy, kiedy kierowca udzieli przynajmniej 20 prawidłowych odpowiedzi.

 

 

 

 

 

 

 

Każdy z kursów ADR kończy się egzaminem państwowym.

 

ADR
Uwaga! Uprawnienia ADR wydawane są przez
Urzędy Marszałkowskie w terminie 7 dni od daty egzaminu.
 
Ważne! Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest
ukończenie przez kierowcę 21 lat i posiadanie przynajmniej
prawa jazdy kategorii B.
 
Oferujemy Państwu realizację szkoleń dla kierowców wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych (ADR).
 

Szkolenia ADR obejmują:

 

 • Kursy ADR początkowe - dla kierowców nie mających uprawnień oraz osób, którym wcześniejsze uprawnienia wygasły

 • Kursy ADR doskonalące - dla kierowców, którzy w dniu egzaminu posiadają jeszcze ważne uprawnienia ADR

 

Szkolenia ADR dzielimy na kursy:

 

 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1

 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

 

 

 
 
Egzamin składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Egzamin uważa się za zdany wtedy, kiedy kierowca udzieli przynajmniej 20 prawidłowych odpowiedzi.

 

 

 

 

 

 

 

Każdy z kursów ADR kończy się egzaminem państwowym.

 

Copyright © 2024

 HOŁEK SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK