Cel szkolenia ujęty w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem:

 
 

Wiedzy: zna prawo handlowe, socjalne, podatkowe oraz cywilne w kontekście drogowego transportu rzeczy i osób; rozumie przepisy regulujące działalność gospodarczą, zasady dostępu do rynku, a także normy techniczne dotyczące tego sektora; opisuje szczegółowe uregulowania prawne dotyczące działalności transportowej, w tym wymogi prawne związane z egzekwowaniem standardów bezpieczeństwa i regulacji w zakresie spedycji w różnych gałęziach transportu.

 

Umiejętności: ma praktyczne umiejętności związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa transportowego oraz prowadzeniem działalności gospodarczej w tym sektorze; potrafi rozwiązywać codzienne wyzwania związane z transportem drogowym.

 

Kompetencji społecznych: Charakteryzuje się współpracą; kulturą osobistą; opanowaniem; szacunkiem dla innych ludzi, komunikacją i rozwiązywaniem problemów w grupie..  ma umiejętności przywódcze i zarządcze, które są istotne w branży transportowej.

 

603 800 008

holek.naukajazdy@gmail.com

603 800 008

SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK             

O NAS

PRAWO JAZDY ORAZ KURSY ZAWODOWE

DLA KURSANTA

KONTAKT

Certyfikaty przewoźników
Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch przykładów praktycznych do rozwiązania obejmujących w każdym z przykładów po dwa pytania.
 
 

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba przystępująca do egzaminu powinna wykazać się wiedzą z niżej wyszczególnionych grup tematycznych, a w szczególności:

 

 • prawo cywilne,

 • prawo handlowe,

 • prawo pracy (Kodeks Pracy, 561/2006, AETR),

 • prawo finansowe,

 • podstawy zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym,

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,

 • wymagania techniczne pojazdów i realizacji przewozów,

 

 

 

Programy szkolenia:

 • Prawo cywilne;

 • Prawo handlowe;

 • Prawo socjalne;

 • Prawo podatkowe;

 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa;

 • Dostęp do rynku;

 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności;

 • Bezpieczeństwo drogowe.

 

 

 
 
Certyfikaty wydaje w Polsce Instytut Transportu Samochodowego na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu pisemnego. Test ten składa sie z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami obejmującymi w każdym module po 8 losowo wybranych pytań - w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy.

 

Certyfikaty przewoźników
Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch przykładów praktycznych do rozwiązania obejmujących w każdym z przykładów po dwa pytania.
 
Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba przystępująca do egzaminu powinna wykazać się wiedzą z niżej wyszczególnionych grup tematycznych, a w szczególności:

 

 • prawo cywilne,

 • prawo handlowe,

 • prawo pracy (Kodeks Pracy, 561/2006, AETR),

 • prawo finansowe,

 • podstawy zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym,

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,

 • wymagania techniczne pojazdów i realizacji przewozów,

 

 

 

 
 
Certyfikaty wydaje w Polsce Instytut Transportu Samochodowego na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu pisemnego. Test ten składa sie z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami obejmującymi w każdym module po 8 losowo wybranych pytań - w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy.

 

Copyright © 2024

 HOŁEK SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK