D O F I N A N S O W A N I A    D O    K U R S Ó W

Certyfikaty przewoźników:

 

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba przystępująca do egzaminu powinna wykazać się wiedzą z niżej wyszczególnionych grup tematycznych, a w szczególności:

 

  • prawo cywilne,
  • prawo handlowe,
  • prawo pracy (Kodeks Pracy, 561/2006, AETR),
  • prawo finansowe,
  • podstawy zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym,
  • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  • wymagania techniczne pojazdów i realizacji przewozów,

 

Certyfikaty wydaje w Polsce Instytut Transportu Samochodowego na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu pisemnego. Test ten składa sie z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami obejmującymi w każdym module po 8 losowo wybranych pytań - w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy.

 

Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch przykładów praktycznych do rozwiązania obejmujących w każdym z przykładów po dwa pytania.

O NAS

DLA KURSANTA

KONTAKT

SZKOLENIA ZAWODOWE - GRZEGORZ HOŁOWCZAK

Copyright © 2024 "Hołek" Ośrodek Szkolenia Kierowców