603 800 008

holek.naukajazdy@gmail.com

603 800 008

SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK             

O NAS

PRAWO JAZDY ORAZ KURSY ZAWODOWE

DLA KURSANTA

KONTAKT

Żurawie przenośne HDS

Szkolenie realizowane jest w oparciu i programy zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego

 
 

 

 

Celem szkolenia jest zdobycie odpowiedniej wiedzy do obsługi żurawi przenośnych oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w UDT.  Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.
 
Po ukończonym szkoleniu kursant przystępuje do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz po uzyskaniu wyniku pozytywnego otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd.

 

 

 
 
Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

  • ukończone 18 lat

  • wykształcenie co najmniej podstawowe 

  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracę jako operator żurawi przenośnych

 

Żurawie przenośne HDS

Szkolenie realizowane jest w oparciu i programy

zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego

Celem szkolenia jest zdobycie odpowiedniej wiedzy do obsługi żurawi przenośnych oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w UDT.  Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.
 
Po ukończonym szkoleniu kursant przystępuje do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz po uzyskaniu wyniku pozytywnego otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd.

 

 

 
 
Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

  • ukończone 18 lat

  • wykształcenie co najmniej podstawowe 

  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracę jako operator żurawi przenośnych

 

Copyright © 2024

 HOŁEK SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK