D O F I N A N S O W A N I A    D O    K U R S Ó W

Żurawie przenośne HDS:

 

Celem szkolenia jest zdobycie odpowiedniej wiedzy do obsługi żurawi przenośnych oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w UDT.
 

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

 

Wymagania dotyczące kandydatów na kurs:

 

  • ukończone 18 lat,

  • stan zdrowia umożliwiający pracę jako operator żurawi przenośnych.

 

Po ukończonym szkoleniu kursant przystępuje do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz po uzyskaniu wyniku pozytywnego otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd.

KURSY ZAWODOWE

KONTAKT

DOKUMENTY

PRAWO JAZDY

O NAS

Copyright © 2023 "Hołek" Ośrodek Szkolenia Kierowców