D O F I N A N S O W A N I A    D O    K U R S Ó W

Koparki, koparkoładowarki, ładowarki (wszystkie typy):

 

Program szkolenia obejmuje 52 godz. zajęć teoretycznych oraz 82 godz. zajęć praktycznych. Czas trwania szkolenia: 5 tygodni.

 

Wymagania:

 

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,

 

Po zakończonym kursie oraz odbytym stażu odbędzie się egzamin zewnętrzny przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

Uwaga! Robimy również kursy na operatora koparki, koparkoładowarki i ładowarki kl. I - wszelkich informacji udzielamy w biurze lub telefonicznie.

O NAS

DLA KURSANTA

KONTAKT

SZKOLENIA ZAWODOWE - GRZEGORZ HOŁOWCZAK

Copyright © 2024 "Hołek" Ośrodek Szkolenia Kierowców