Programy szkolenia:

Cel szkolenia ujęty w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem:

 
 

Wiedza: Nabędzie wiedzę w zakresie: przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, przepisów dotyczących transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy lub osób, budowy i bezpiecznej obsługi pojazdów samochodowych oraz urządzeń do rejestrowania czasu pracy kierowców, wypełniania dokumentów celnych i przewozowych związanych z wykonanym zadaniem transportowym, przepisów BHP, ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy kierowcy, odpowiedzialności za popełnianie wykroczeń pracowniczych, drogowych i przewozowych związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy

 

Umiejętności: Nabędzie umiejętności w zakresie racjonalnego, ekonomicznego i bezpiecznego prowadzenia oraz obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E, /D, D+E właściwego i bezpiecznego rozmieszczenia oraz zabezpieczenia przewożonego ładunku, obsługi urządzeń rejestrujących czas pracy, urządzeń do poboru opłat drogowych oraz urządzeń nawigujących, czytania map drogowych oraz planowania i doboru odpowiednich tras właściwych do wykonywania konkretnego zadania przewozowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń drogowych, radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych powstałych w związku w wykonywanym zawodem

 

Kompetencji społecznych: Rozwinie swoje kompetencje personalne i społeczne w zakresie posiadania świadomości dalszego rozwoju i samokształcenia się, organizacji czasu pracy i umiejętności współpracy w zespole, przewidywania skutków podejmowanych działań i odpowiedzialności za podejmowane decyzje

 

- racjonalne kierowanie pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
- znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu ;
- umiejętność prawidłowego mocowania ładunków;
- umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem ;
- umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom ;
- umiejętność optymalizacji zużycia paliwa.
- umiejętności stosowania aktualnie obowiązujących przepisów związanych z transportem drogowym;
- obsługi i logistyki (kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji) ;
- zagrożeń płynących z transportu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska.

 

603 800 008

holek.naukajazdy@gmail.com

603 800 008

SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK             

O NAS

PRAWO JAZDY ORAZ KURSY ZAWODOWE

DLA KURSANTA

KONTAKT

Szkolenie okresowe

Warto wiedzieć! Kierowca wykonujący przewóz drogowy autobusem i ciężarówką może ukończyć jedno szkolenie okresowe w zakresie jednego z bloków szkoleniowych na szkoleniu okresowym

 
Ważne! Badania lekarskie oraz psychologiczne wykonujemy w Ośrodku przed rozpoczęciem szkolenia
 

 

 

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych potocznie zwane „kursem w zakresie przewozu osób i rzeczy”, obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych.

 

 

 

 

 

 

 

Kierowcy, którzy wykonują przewóz drogowy osób lub rzeczy mają obowiązek ukończyć szkolenie okresowe, po którym uzyskają świadectwo kwalifikacji zawodowej. Dodatkowym obowiązkiem kierowcy jest wymiana prawa jazdy celem wpisu nowych uprawnień zawodowych, w przypadku,

gdy przed dniem:

 

 • 10 września 2008 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii D1 lub D (kierowcy autobusów)

 • 10 września 2009 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii C1 lub C (kierowców samochodów ciężarowych).

 

Przed rozpoczęciem Szkolenia Okresowego należy:

 

 • wykonać badania lekarskie

 • wykonać badania psychologiczne

 • pobrać Profil Kierowcy Zawodowego ze Starostwa

 

 

 

Kwalifikacja wstępna oraz wstępna przyspieszona:

 

to szkolenie dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które zdobyły uprawnienia do kierowania pojazdami:

 

 • kat. C (ewentualnie C1) po 10 września 2009 r.

 • kat. D (ewentualnie D1) zdobyły po 10 września 2008 r.

 

Kwalifikację wstępną powinni ukończyć jedynie najmłodsi kierowcy:

 

 • kat. C i C+E pomiędzy 18 a 21 rokiem życia

 • na kat. D i D+E pomiędzy 21 a 23 rokiem życia

 

Szkolenie obejmuje 280 godzin zajęć (260 godzin teorii oraz 20 godzin praktyki). Zajęcia teoretyczne prowadzimy metodą e-learningu, czyli zdalnego nauczania. Zajęcia w systemie e-learningu nie wymagają spotkań w grupach o limitowanej liczbie miejsc, a szkolenia odbywają się tokiem indywidualnym w zależności od możliwości czasowych kursantów. Na część praktyczną składa się 16 godzin jazdy w ruchu miejskim i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 2 godzinami jazdy na symulatorze.

 

Kwalifikację wstępną przyspieszoną powinni ukończyć kierowcy:

 

 • kat. C i C+E powyżej 21 roku życia

 • kat. D i D+E powyżej 23 roku życia

 

Szkolenie obejmuje 140 godzin (130 godzin teorii oraz 10 godzin praktyki). Zajęcia teoretyczne prowadzimy metodą e-learningu, czyli zdalnego nauczania. Zajęcia w systemie e-learningu nie wymagają spotkań w grupach o limitowanej liczbie miejsc, a szkolenia odbywają się tokiem indywidualnym w zależności od możliwości czasowych kursantów. Na część praktyczną składa się 8 godzin jazdy w ruchu miejskim i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 1 godziną jazdy na symulatorze.

 

Zarówno kwalifikacja wstępna, jak i wstępna przyspieszona kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z 20 pytań. Tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte (jednokrotnego wyboru). Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut. 

 

Przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy:

 

 • wykonać badania lekarskie

 • wykonać badania psychologiczne

 • pobrać Profil Kierowcy Zawodowego ze Starostwa

 

Szkolenie okresowe

Warto wiedzieć! Kierowca wykonujący przewóz drogowy

autobusem i ciężarówką może ukończyć jedno szkolenie

okresowe w zakresie jednego z bloków szkoleniowych na szkoleniu okresowym

 
Ważne! Badania lekarskie oraz psychologiczne wykonujemy
w Ośrodku przed rozpoczęciem szkolenia
 

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych potocznie zwane „kursem w zakresie przewozu osób i rzeczy”, obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierowcy, którzy wykonują przewóz drogowy osób lub rzeczy mają obowiązek ukończyć szkolenie okresowe, po którym uzyskają świadectwo kwalifikacji zawodowej. Dodatkowym obowiązkiem kierowcy jest wymiana prawa jazdy celem wpisu nowych uprawnień zawodowych, w przypadku,

gdy przed dniem:

 

 • 10 września 2008 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii D1 lub D (kierowcy autobusów)

 • 10 września 2009 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii C1 lub C (kierowców samochodów ciężarowych).

 

Przed rozpoczęciem Szkolenia Okresowego należy:

 

 • wykonać badania lekarskie

 • wykonać badania psychologiczne

 • pobrać Profil Kierowcy Zawodowego ze Starostwa

 

 

 

Kwalifikacja wstępna oraz wstępna przyspieszona:

 

to szkolenie dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które zdobyły uprawnienia do kierowania pojazdami:

 

 • kat. C (ewentualnie C1) po 10 września 2009 r.

 • kat. D (ewentualnie D1) zdobyły po 10 września 2008 r.

 

Kwalifikację wstępną powinni ukończyć jedynie najmłodsi kierowcy:

 

 • kat. C i C+E pomiędzy 18 a 21 rokiem życia

 • na kat. D i D+E pomiędzy 21 a 23 rokiem życia

 

Szkolenie obejmuje 280 godzin zajęć (260 godzin teorii oraz 20 godzin praktyki). Zajęcia teoretyczne prowadzimy metodą e-learningu, czyli zdalnego nauczania. Zajęcia w systemie e-learningu nie wymagają spotkań w grupach o limitowanej liczbie miejsc, a szkolenia odbywają się tokiem indywidualnym w zależności od możliwości czasowych kursantów. Na część praktyczną składa się 16 godzin jazdy w ruchu miejskim i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 2 godzinami jazdy na symulatorze.

 

Kwalifikację wstępną przyspieszoną powinni ukończyć kierowcy:

 

 • kat. C i C+E powyżej 21 roku życia

 • kat. D i D+E powyżej 23 roku życia

 

Szkolenie obejmuje 140 godzin (130 godzin teorii oraz 10 godzin praktyki). Zajęcia teoretyczne prowadzimy metodą e-learningu, czyli zdalnego nauczania. Zajęcia w systemie e-learningu nie wymagają spotkań w grupach o limitowanej liczbie miejsc, a szkolenia odbywają się tokiem indywidualnym w zależności od możliwości czasowych kursantów. Na część praktyczną składa się 8 godzin jazdy w ruchu miejskim i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 1 godziną jazdy na symulatorze.

 

Zarówno kwalifikacja wstępna, jak i wstępna przyspieszona kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z 20 pytań. Tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte (jednokrotnego wyboru). Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut. 

 

Przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy:

 

 • wykonać badania lekarskie

 • wykonać badania psychologiczne

 • pobrać Profil Kierowcy Zawodowego ze Starostwa

 

Copyright © 2024

 HOŁEK SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK