Ważne! Badania lekarskie oraz psychologiczne wykonujemy w Ośrodku przed rozpoczęciem szkolenia. 

Ważne! Badania lekarskie oraz psychologiczne wykonujemy w Ośrodku przed rozpoczęciem szkolenia. 

                    D O F I N A N S O W A N I A    D O    K U R S Ó W

Kwalifikacja wstępna oraz wstępna przyspieszona:

 

to szkolenie dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które zdobyły uprawnienia do kierowania pojazdami:

 

 • kat. C (ewentualnie C1) po 10 września 2009 r.
 • kat. D (ewentualnie D1) zdobyły po 10 września 2008 r.

 

Kwalifikację wstępną powinni ukończyć jedynie najmłodsi kierowcy:

 

 • kat. C i C+E pomiędzy 18 a 21 rokiem życia
 • na kat. D i D+E pomiędzy 21 a 23 rokiem życia

 

Szkolenie obejmuje 280 godzin zajęć (260 godzin teorii oraz 20 godzin praktyki). Zajęcia teoretyczne prowadzimy metodą e-learningu, czyli zdalnego nauczania. Zajęcia w systemie e-learningu nie wymagają spotkań w grupach o limitowanej liczbie miejsc, a szkolenia odbywają się tokiem indywidualnym w zależności od możliwości czasowych kursantów. Na część praktyczną składa się 16 godzin jazdy w ruchu miejskim i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 2 godzinami jazdy na symulatorze.

 

Kwalifikację wstępną przyspieszoną powinni ukończyć kierowcy:

 

 • kat. C i C+E powyżej 21 roku życia
 • kat. D i D+E powyżej 23 roku życia

 

Szkolenie obejmuje 140 godzin (130 godzin teorii oraz 10 godzin praktyki). Zajęcia teoretyczne prowadzimy metodą e-learningu, czyli zdalnego nauczania. Zajęcia w systemie e-learningu nie wymagają spotkań w grupach o limitowanej liczbie miejsc, a szkolenia odbywają się tokiem indywidualnym w zależności od możliwości czasowych kursantów. Na część praktyczną składa się 8 godzin jazdy w ruchu miejskim i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 1 godziną jazdy na symulatorze.

 

Zarówno kwalifikacja wstępna, jak i wstępna przyspieszona kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z 20 pytań. Tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte (jednokrotnego wyboru). Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut. Po zdaniu egzaminu (przed komisją powoływaną przez Urząd Wojewódzki Województwa Małopolskiego) wydawane jest Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

 

Przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy:

 

 • wykonać badania lekarskie
 • wykonać badania psychologiczne
 • pobrać Profil Kierowcy Zawodowego ze Starostwa

 

Z tymi trzema dokumentami (Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne) i zdjęciem udać się do o wydziału komunikacji, aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w wpis posiadanych uprawnień.

 

Szkolenie okresowe:

 

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych potocznie zwane „kursem w zakresie przewozu osób i rzeczy”, obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych.

 

Warto wiedzieć! Kierowca wykonujący przewóz drogowy autobusem i ciężarówką może ukończyć jedno szkolenie okresowe w zakresie jednego z bloków szkoleniowych na szkoleniu okresowym.

 

Kierowcy, którzy wykonują przewóz drogowy osób lub rzeczy mają obowiązek ukończyć szkolenie okresowe, po którym uzyskają świadectwo kwalifikacji zawodowej. Dodatkowym obowiązkiem kierowcy jest wymiana prawa jazdy celem wpisu nowych uprawnień zawodowych, w przypadku,

gdy przed dniem:

 

 • 10 września 2008 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii D1 lub D (kierowcy autobusów)

 • 10 września 2009 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii C1 lub C (kierowców samochodów ciężarowych).

 

Przed rozpoczęciem Szkolenia Okresowego należy:

 

 • wykonać badania lekarskie
 • wykonać badania psychologiczne
 • pobrać Profil Kierowcy Zawodowego ze Starostwa

 

KURSY ZAWODOWE

KONTAKT

DOKUMENTY

PRAWO JAZDY

O NAS

Copyright © 2023 "Hołek" Ośrodek Szkolenia Kierowców