603 800 008

holek.naukajazdy@gmail.com

603 800 008

SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK             

O NAS

PRAWO JAZDY ORAZ KURSY ZAWODOWE

DLA KURSANTA

KONTAKT

Wózki widłowe

Szkolenie realizowane jest w oparciu o programy zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego

 
 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do samodzielnej obsługi wózków oraz do bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach napędzanych gazem. Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

 

 

 

 
Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

  • ukończone 18 lat

  • wykształcenie co najmniej podstawowe 

  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy kierowcy wózka o napędzie silnikowym potwierdzony zaświadczeniem lekarskim

 

 

Wózki widłowe

Szkolenie realizowane jest w oparciu o programy

zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do samodzielnej obsługi wózków oraz do bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach napędzanych gazem. Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

 

 

 
 
Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

  • ukończone 18 lat

  • wykształcenie co najmniej podstawowe 

  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy kierowcy wózka o napędzie silnikowym potwierdzony zaświadczeniem lekarskim

 

Copyright © 2024

 HOŁEK SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK