603 800 008

holek.naukajazdy@gmail.com

603 800 008

SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK             

O NAS

PRAWO JAZDY ORAZ KURSY ZAWODOWE

DLA KURSANTA

KONTAKT

Wózki widłowe

Szkolenie realizowane jest w oparciu o programy zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego

 
 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do samodzielnej obsługi wózków oraz do bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach napędzanych gazem. Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

 

 

 

Programy szkolenia:

Cel szkolenia ujęty w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem:

 

Wiedzy: Uczestnik szkolenia zna:

 

- przepisy ogólne i dokumentację techniczną,

- typy stosowanych wózków jezdniowych,

- budowę wózków jezdniowych,

- obowiązki i czynności operatora przy obsłudze wózków,

- podstawy ladunkoznawstwa,

- przepisy BHP i ppoż. w pracy operatora wózka jezdniowego,

- wiadomości o dozorze technicznym;

 

Umiejętności: Uczestnik szkolenia potrafi:

 

- umiejętnie jeździć i sterować wózkiem widłowym,

- manewrować osprzętem wózka jezdniowego,

- dokonywać wymiany butli gazowych;

 

Kompetencji społecznych: Uczestnik szkolenia charakteryzuje się:

 

- zwiększoną świadomością odpowiedzialności za poprawne przygotowanie urządzenia do pracy,

- umiejętnością pracy samodzielnej, jak i pod kierunkiem innych osób,

- umiejętnością przewidywania i oceny wpływu swoich działań na innych;

 

 

 
 

Teoria:

 

1. Typy stosowanych wózków jezdniowych

2. Budowa wózków jezdniowych

3. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu pracy wózkami

4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

5. Wiadomości z zakresu bhp

6. Wiadomości o dozorze technicznym

7. Przygotowanie kursanta do wykonywania czynności związanych z wymianą butli

8. Omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kierowcę

 

 
 
Praktyka:
 

 

  • zajęcia praktyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

  • ukończone 18 lat

  • wykształcenie co najmniej podstawowe 

  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy kierowcy wózka o napędzie silnikowym potwierdzony zaświadczeniem lekarskim

 

 

Wózki widłowe

Szkolenie realizowane jest w oparciu o programy

zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do samodzielnej obsługi wózków oraz do bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach napędzanych gazem. Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

 

 

 
 
Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

  • ukończone 18 lat

  • wykształcenie co najmniej podstawowe 

  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy kierowcy wózka o napędzie silnikowym potwierdzony zaświadczeniem lekarskim

 

Copyright © 2024

 HOŁEK SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK