D O F I N A N S O W A N I A    D O    K U R S Ó W

Wózki widłowe:
 
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do samodzielnej obsługi wózków oraz do bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach napędzanych gazem. Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.
 
Szkolenie realizowane jest w oparciu o programy zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Wymagania dotyczące kandydatów na kurs:

 

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy kierowcy wózka o napędzie silnikowym potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

 

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym w Naszym Ośrodku.

 

Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i przystępuje

do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin ten jest płatny dodatkowo 185 PLN.

KURSY ZAWODOWE

KONTAKT

DOKUMENTY

PRAWO JAZDY

O NAS

Copyright © 2023 "Hołek" Ośrodek Szkolenia Kierowców