D O F I N A N S O W A N I A    D O    K U R S Ó W

KATEGORIA "A" UPRAWNIA DO KIEROWANIA: 

 

 • motocyklem;

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy;

 • motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW (minimalny wymagany wiek: 21 lat).

 

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień:

 

 • 24 lata;

 • 20 lat dla osób posiadających prawo jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat

 

Profil kandydata na kierowcę (PKK)
 

Od 19 stycznia 2013 roku każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi posiadać utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyska go w Wydziale Komunikacji i Transportu odpowiednim do miejsca zameldowania. Przed wizytą w w/w należy skompletować niżej wymienione dokumenty:

 

 • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

 • ksero dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - oryginał do wglądu,

 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. (lewy profil),

 • ksero prawa jazdy (w przypadku posiadania dokumentu) - oryginał do wglądu,- lekarz okulista i lekarz ogólny (kategoria: AM, A1, A2, A),- lekarz okulista, laryngolog oraz lekarz ogólny (kategoria C, C+E),- lekarz ogólny (kategoria: B, B+E),- lekarz okulista, laryngolog, neurolog oraz lekarz ogólny (kategoria D)

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kategoria: C, C+E, D)

 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia

 

Kurs obejmuje:

 

 • 30 godzin zajęć teoretycznych,

 • 20 godzin zajęć praktycznych,

 • egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka).

 

Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

 • 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku,

 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

 

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania niezbędnych badań lekarskich w naszym Ośrodku.

KURSY ZAWODOWE

KONTAKT

DOKUMENTY

PRAWO JAZDY

O NAS

Copyright © 2023 "Hołek" Ośrodek Szkolenia Kierowców