603 800 008

holek.naukajazdy@gmail.com

603 800 008

SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK             

O NAS

PRAWO JAZDY ORAZ KURSY ZAWODOWE

DLA KURSANTA

KONTAKT

Kategoria A1

Wymagany minimalny wiek kandydata do uzyskania uprawnień: 16 lat

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania niezbędnych badań lekarskich w naszym Ośrodku

Programy szkolenia:

Cel szkolenia ujęty w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem:

 
 

Wiedza: Zna zasady budowy, obsługi i eksploatacji motocykla; zasady poruszania się motocyklem po drodze; przepisy ogólne ruchu drogowego; przepisy szczegółowe ruchu drogowego; znaki drogowe; wpływ środków odurzających, alkoholu oraz zmęczenia na percepcję kierowcy; obowiązki i odpowiedzialność  kierowcy wynikające z prawa jazdy.

 

Umiejętności: Potrafi ocenić warunki na drodze; udzielić pierwszej pomocy; poruszać się motocyklem po drodze publicznej; wykonywać manewry na małej przestrzeni; dokonać podstawowej obsługi motocyklu.

 

Kompetencji społecznych: Charakteryzuje się właściwą postawą w stosunku do innych uczestników ruchu; kulturą osobistą;
opanowaniem; szacunkiem dla innych ludzi.

 

 

 

 

 
 
Teoria:
 
 • Budowa, obsługa i eksploatacja motocykla

 • Ogólne zasady poruszania się motocyklem po drodze: zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego

 • Zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami

 • Środki wpływające na percepcję i szybkość reakcji (alkohol, narkotyki, leki), wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na zachowanie motocyklisty

 • Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda motocyklem w różnych warunkach

 • Bezpieczne przewożenie pasażera i /lub bagażu na motocyklu

 • Środki ochronne dla motocyklisty - kask, rękawice, obuwie, ubiór

 • Widoczność kierowców motocykli przez innych użytkowników drogi

 • Znaki drogowe

 • Ruszanie, włączanie się do ruchu, zatrzymanie, postój

 • Manewry (wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, zmiana pasa ruchu)

 • Miejsca niebezpieczne dla motocyklistów - przejazdy kolejowe, tory tramwajowe na drodze, studzienki

 • Skrzyżowania, ronda, ruch kierowany

 • Używanie świateł pojazdu

 • Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa 

 • Udzielanie pierwszej pomocy

 • Zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku lub kolizji drogowej

 • Błędy najczęściej popełniane przez motocyklistów

 • Przygotowanie do egzaminu teoretycznego

 • Egzamin wewnętrzny

 

 
 
Praktyka:
 

 

 • Budowa i obsługa motocykla

 • Przygotowanie do jazdy

 • Ruszanie, zatrzymanie, utrzymywanie równowagi na motocyklu

 • Zmiana biegów

 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia motocykla (przy użyciu jednej ręki, na stojąco, na nierównym podłożu, etc.) 

 • Skręcanie, slalom, kółka, ósemki, hamowanie awaryjne

 • Jazda w terenie (off-road)

 • Doskonalenie umiejętności utrzymywania równowagi (jazda bez trzymania, ciasny slalom, przeszkody na drodze)

 • Jazda w ruchu ulicznym

 • Jazda sportowa

 • Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu

 • Trasa egzaminacyjna - przygotowanie do egzaminu

 • Egzamin wewnętrzny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Uprawnia do kierowania: 

 

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;

 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.

 
 
 
Profil kandydata na kierowcę (PKK)
 

Od 19 stycznia 2013 roku każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi posiadać utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyska go w Wydziale Komunikacji i Transportu odpowiednim do miejsca zameldowania. Przed wizytą w w/w należy skompletować niżej wymienione dokumenty:

 

 • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

 • ksero dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - oryginał do wglądu,

 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. (lewy profil),

 • ksero prawa jazdy (w przypadku posiadania dokumentu) - oryginał do wglądu,- lekarz okulista i lekarz ogólny (kategoria: AM, A1, A2, A),- lekarz okulista, laryngolog oraz lekarz ogólny (kategoria C, C+E),- lekarz ogólny (kategoria: B, B+E),- lekarz okulista, laryngolog, neurolog oraz lekarz ogólny (kategoria D)

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kategoria: C, C+E, D)

 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia

 •  

 

 

 
Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

 

 

 

 
Kurs obejmuje:

 

 • 30 godzin zajęć teoretycznych

 • 20 godzin zajęć praktycznych

 • egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka)

 

 

Kategoria A1

Wymagany minimalny wiek kandydata

do uzyskania uprawnień: 16 lat

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania

niezbędnych badań lekarskich w naszym Ośrodku

Uprawnia do kierowania: 

 

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;

 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.

 
 
 
 
 
 
 
Profil kandydata na kierowcę (PKK)
 

Od 19 stycznia 2013 roku każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi posiadać utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyska go w Wydziale Komunikacji i Transportu odpowiednim do miejsca zameldowania. Przed wizytą w w/w należy skompletować niżej wymienione dokumenty:

 

 • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

 • ksero dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - oryginał do wglądu,

 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. (lewy profil),

 • ksero prawa jazdy (w przypadku posiadania dokumentu) - oryginał do wglądu,- lekarz okulista i lekarz ogólny (kategoria: AM, A1, A2, A),- lekarz okulista, laryngolog oraz lekarz ogólny (kategoria C, C+E),- lekarz ogólny (kategoria: B, B+E),- lekarz okulista, laryngolog, neurolog oraz lekarz ogólny (kategoria D)

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kategoria: C, C+E, D)

 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia

 

 

 
Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

 

 
 
Kurs obejmuje:

 

 • 30 godzin zajęć teoretycznych

 • 20 godzin zajęć praktycznych

 • egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka)

 

 

Copyright © 2024

 HOŁEK SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK