O NAS

DLA KURSANTA

KONTAKT

SZKOLENIA ZAWODOWE - GRZEGORZ HOŁOWCZAK

Kategoria A1

Wymagany minimalny wiek kandydata do uzyskania uprawnień: 16 lat.

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania niezbędnych badań lekarskich w naszym Ośrodku.

UPRAWNIA DO KIEROWANIA: 

 

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;

 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.

 
 
Profil kandydata na kierowcę (PKK)
 

Od 19 stycznia 2013 roku każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi posiadać utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyska go w Wydziale Komunikacji i Transportu odpowiednim do miejsca zameldowania. Przed wizytą w w/w należy skompletować niżej wymienione dokumenty:

 

 • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

 • ksero dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - oryginał do wglądu,

 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. (lewy profil),

 • ksero prawa jazdy (w przypadku posiadania dokumentu) - oryginał do wglądu,- lekarz okulista i lekarz ogólny (kategoria: AM, A1, A2, A),- lekarz okulista, laryngolog oraz lekarz ogólny (kategoria C, C+E),- lekarz ogólny (kategoria: B, B+E),- lekarz okulista, laryngolog, neurolog oraz lekarz ogólny (kategoria D)

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kategoria: C, C+E, D)

 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia

 

 

 
Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

 

 

 

 
Kurs obejmuje:

 

 • 30 godzin zajęć teoretycznych

 • 20 godzin zajęć praktycznych

 • egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka)

 

 

 

 

Copyright © 2024 "Hołek" Ośrodek Szkolenia Kierowców