D O F I N A N S O W A N I A    D O    K U R S Ó W

                    D O F I N A N S O W A N I A    D O    K U R S Ó W

KATEGORIA "B+E" UPRAWNIA DO KIEROWANIA: 
 
 • pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t,

 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami),

 • pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

 

Wymagany minimalny wiek kandydata do uzyskania uprawnień: 18 lat

 

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania niezbędnych badań lekarskich w naszym Ośrodku. 

 

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

 

Od 19 stycznia 2013 roku każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi posiadać utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyska go w Wydziale Komunikacji i Transportu odpowiednim do miejsca zameldowania. Przed wizytą w w/w należy skompletować niżej wymienione dokumenty:

 

 • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

 • ksero dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - oryginał do wglądu,

 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. (lewy profil),

 • ksero prawa jazdy (w przypadku posiadania dokumentu) - oryginał do wglądu,- lekarz okulista i lekarz ogólny (kategoria: AM, A1, A2, A),- lekarz okulista, laryngolog oraz lekarz ogólny (kategoria C, C+E),- lekarz ogólny (kategoria: B, B+E),- lekarz okulista, laryngolog, neurolog oraz lekarz ogólny (kategoria D)

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kategoria: C, C+E, D)

 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia

 

Kurs obejmuje:

 

 • 15 godzin zajęć praktycznych,

 • egzamin wewnętrzny

 

Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

 • 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku,

 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

KURSY ZAWODOWE

KONTAKT

DOKUMENTY

PRAWO JAZDY

O NAS

Copyright © 2023 "Hołek" Ośrodek Szkolenia Kierowców