603 800 008

holek.naukajazdy@gmail.com

603 800 008

SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK             

O NAS

PRAWO JAZDY ORAZ KURSY ZAWODOWE

DLA KURSANTA

KONTAKT

Kategoria C+E

Wymagany minimalny wiek kandydata do uzyskania uprawnień: 21 lat

 

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania niezbędnych badań lekarskich w naszym Ośrodku

Egzamin na prawo jazdy kategorii C+E przeprowadzany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) składa się jedynie z części praktycznej

 
 
Uprawnia do kierowania: 

 

 

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t i długości co najmniej 12 m złożonego z samochodu ciężarowego i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy.

 
 
 
Profil kandydata na kierowcę (PKK)
 

Od 19 stycznia 2013 roku każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi posiadać utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyska go w Wydziale Komunikacji i Transportu odpowiednim do miejsca zameldowania. Przed wizytą w w/w należy skompletować niżej wymienione dokumenty:

 

 • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

 • ksero dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - oryginał do wglądu,

 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. (lewy profil),

 • ksero prawa jazdy (w przypadku posiadania dokumentu) - oryginał do wglądu,- lekarz okulista i lekarz ogólny (kategoria: AM, A1, A2, A),- lekarz okulista, laryngolog oraz lekarz ogólny (kategoria C, C+E),- lekarz ogólny (kategoria: B, B+E),- lekarz okulista, laryngolog, neurolog oraz lekarz ogólny (kategoria D)

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kategoria: C, C+E, D)

 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia

 

 

 

 

 
Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

 
Kurs obejmuje:

 

 • 25 godzin zajęć praktycznych

 • egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka)

 

 

 

 

Rozprzęganie tandemu

Sprzęganie tandemu

Rozprzęganie ciągnika siodłowego

Sprzęganie ciągnika siodłowego

Kategoria C+E

Wymagany minimalny wiek kandydata

do uzyskania uprawnień: 21 lat

 

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania

niezbędnych badań lekarskich w naszym Ośrodku

Egzamin na prawo jazdy kategorii C+E przeprowadzany

przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD)

składa się jedynie z części praktycznej

Uprawnia do kierowania: 

 

 

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t i długości co najmniej 12 m złożonego z samochodu ciężarowego i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy.

 
 
 
 
 
 
 
Profil kandydata na kierowcę (PKK)
 

Od 19 stycznia 2013 roku każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi posiadać utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyska go w Wydziale Komunikacji i Transportu odpowiednim do miejsca zameldowania. Przed wizytą w w/w należy skompletować niżej wymienione dokumenty:

 

 • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

 • ksero dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - oryginał do wglądu,

 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. (lewy profil),

 • ksero prawa jazdy (w przypadku posiadania dokumentu) - oryginał do wglądu,- lekarz okulista i lekarz ogólny (kategoria: AM, A1, A2, A),- lekarz okulista, laryngolog oraz lekarz ogólny (kategoria C, C+E),- lekarz ogólny (kategoria: B, B+E),- lekarz okulista, laryngolog, neurolog oraz lekarz ogólny (kategoria D)

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kategoria: C, C+E, D)

 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia

 
 
 
Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

 
 
Kurs obejmuje:

 

 • 25 godzin zajęć praktycznych

 • egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka)

 

 

 

Rozprzęganie tandemu

Sprzęganie tandemu

Rozprzęganie ciągnika siodłowego

Sprzęganie ciągnika siodłowego

Copyright © 2024

 HOŁEK SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK