D O F I N A N S O W A N I A    D O    K U R S Ó W

KURSY ZAWODOWE

KONTAKT

DOKUMENTY

PRAWO JAZDY

O NAS

KATEGORIA "C+E" UPRAWNIA DO KIEROWANIA: 
 
Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t i długości co najmniej 12 m złożonego z samochodu ciężarowego i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy.
 
Wymagany minimalny wiek kandydata do uzyskania uprawnień: 21 lat.
 

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania niezbędnych badań lekarskich w naszym Ośrodku.

 

Egzamin na prawo jazdy kategorii C+E przeprowadzany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) składa się jedynie z części praktycznej.

 

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

 

Od 19 stycznia 2013 roku każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi posiadać utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyska go w Wydziale Komunikacji i Transportu odpowiednim do miejsca zameldowania. Przed wizytą w w/w należy skompletować niżej wymienione dokumenty:

 

 • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

 • ksero dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - oryginał do wglądu,

 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. (lewy profil),

 • ksero prawa jazdy (w przypadku posiadania dokumentu) - oryginał do wglądu,- lekarz okulista i lekarz ogólny (kategoria: AM, A1, A2, A),- lekarz okulista, laryngolog oraz lekarz ogólny (kategoria C, C+E),- lekarz ogólny (kategoria: B, B+E),- lekarz okulista, laryngolog, neurolog oraz lekarz ogólny (kategoria D)

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kategoria: C, C+E, D)

 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia

 

Kurs obejmuje:

 

 • 25 godzin zajęć praktycznych,

 • egzamin wewnętrzny (praktyka).

 

Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

 • 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku,

 • posiadanie prawa jazdy kat. C,

 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Copyright © 2023 "Hołek" Ośrodek Szkolenia Kierowców