Programy szkolenia:

Cel szkolenia ujęty w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem:

WIEDZY: Zna zasady budowy, obsługi i eksploatacji samochodu ciężarowego z naczepą; zasady poruszania się samochodem ciężarowym z naczepą po drodze; przepisy ogólne ruchu drogowego; przepisy szczegółowe ruchu drogowego; znaki drogowe; wpływ środków odurzających, alkoholu oraz zmęczenia na percepcję kierowcy; obowiązki i odpowiedzialność  kierowcy wynikające z prawa jazdy.
 
UMIEJĘTNOŚCI: Potrafi ocenić warunki na drodze; udzielić pierwszej pomocy; poruszać się samochodem ciężarowym z naczepą po drodze publicznej; wykonywać manewry na małej przestrzeni; dokonać podstawowej obsługi samochodu osobowego z przyczepą.
 
KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: Charakteryzuje się właściwą postawą w stosunku do innych uczestników ruchu; kulturą osobistą; opanowaniem; szacunkiem dla innych ludzi.

 

 
 
 • Przygotowanie samochodu ciężarowego do jazdy

 • Sprzęganie i rozprzęganie przyczepy 

 • Mocowanie i zabezpieczenie ładunku

 • Ruszanie, obsługa biegów, hamowanie

 • Manewrowanie samochodem ciężarowym

 • Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem

 • Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości)

 • Jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie

 • Czynności kontrolne na drodze

 • Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu

 • Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu

 • Egzamin wewnętrzny

 

603 800 008

holek.naukajazdy@gmail.com

603 800 008

SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK             

O NAS

PRAWO JAZDY ORAZ KURSY ZAWODOWE

DLA KURSANTA

KONTAKT

Kategoria C+E

Wymagany minimalny wiek kandydata do uzyskania uprawnień: 21 lat

 

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania niezbędnych badań lekarskich w naszym Ośrodku

Egzamin na prawo jazdy kategorii C+E przeprowadzany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) składa się jedynie z części praktycznej

 
 
Uprawnia do kierowania: 

 

 

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t i długości co najmniej 12 m złożonego z samochodu ciężarowego i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy.

 
 
 
Profil kandydata na kierowcę (PKK)
 

Od 19 stycznia 2013 roku każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi posiadać utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyska go w Wydziale Komunikacji i Transportu odpowiednim do miejsca zameldowania. Przed wizytą w w/w należy skompletować niżej wymienione dokumenty:

 

 • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

 • ksero dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - oryginał do wglądu,

 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. (lewy profil),

 • ksero prawa jazdy (w przypadku posiadania dokumentu) - oryginał do wglądu,- lekarz okulista i lekarz ogólny (kategoria: AM, A1, A2, A),- lekarz okulista, laryngolog oraz lekarz ogólny (kategoria C, C+E),- lekarz ogólny (kategoria: B, B+E),- lekarz okulista, laryngolog, neurolog oraz lekarz ogólny (kategoria D)

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kategoria: C, C+E, D)

 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia

 

 

 

 

 
Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

 
Kurs obejmuje:

 

 • 25 godzin zajęć praktycznych

 • egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka)

 

 

 

 

Rozprzęganie tandemu

Sprzęganie tandemu

Rozprzęganie ciągnika siodłowego

Sprzęganie ciągnika siodłowego

Kategoria C+E

Wymagany minimalny wiek kandydata

do uzyskania uprawnień: 21 lat

 

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania

niezbędnych badań lekarskich w naszym Ośrodku

Egzamin na prawo jazdy kategorii C+E przeprowadzany

przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD)

składa się jedynie z części praktycznej

Uprawnia do kierowania: 

 

 

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t i długości co najmniej 12 m złożonego z samochodu ciężarowego i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy.

 
 
 
 
 
 
 
Profil kandydata na kierowcę (PKK)
 

Od 19 stycznia 2013 roku każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi posiadać utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyska go w Wydziale Komunikacji i Transportu odpowiednim do miejsca zameldowania. Przed wizytą w w/w należy skompletować niżej wymienione dokumenty:

 

 • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

 • ksero dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - oryginał do wglądu,

 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. (lewy profil),

 • ksero prawa jazdy (w przypadku posiadania dokumentu) - oryginał do wglądu,- lekarz okulista i lekarz ogólny (kategoria: AM, A1, A2, A),- lekarz okulista, laryngolog oraz lekarz ogólny (kategoria C, C+E),- lekarz ogólny (kategoria: B, B+E),- lekarz okulista, laryngolog, neurolog oraz lekarz ogólny (kategoria D)

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kategoria: C, C+E, D)

 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia

 
 
 
Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

 
 
Kurs obejmuje:

 

 • 25 godzin zajęć praktycznych

 • egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka)

 

 

 

Rozprzęganie tandemu

Sprzęganie tandemu

Rozprzęganie ciągnika siodłowego

Sprzęganie ciągnika siodłowego

Copyright © 2024

 HOŁEK SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK