603 800 008

holek.naukajazdy@gmail.com

603 800 008

SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK             

O NAS

PRAWO JAZDY ORAZ KURSY ZAWODOWE

DLA KURSANTA

KONTAKT

AM manual

Wymagany minimalny wiek kandydata do uzyskania uprawnień: 14 lat

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania niezbędnych badań lekarskich w naszym Ośrodku

 
 
Zastąpiła kartę motorowerową. Uprawnia do kierowania motorowerem, a także czterokołowcem lekkim. Kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Targu. Jazdy odbywają się na motorowerze marki JUNAK 901 RS - takim, jaki posiada MORD w Nowym Targu.
 
 
 
 
 
Profil kandydata na kierowcę (PKK)
 

Od 19 stycznia 2013 roku każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi posiadać utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyska go w Wydziale Komunikacji i Transportu odpowiednim do miejsca zameldowania. Przed wizytą w w/w należy skompletować niżej wymienione dokumenty:

 

 • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

 • ksero dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - oryginał do wglądu,

 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. (lewy profil),

 • ksero prawa jazdy (w przypadku posiadania dokumentu) - oryginał do wglądu,- lekarz okulista i lekarz ogólny (kategoria: AM, A1, A2, A),- lekarz okulista, laryngolog oraz lekarz ogólny (kategoria C, C+E),- lekarz ogólny (kategoria: B, B+E),- lekarz okulista, laryngolog, neurolog oraz lekarz ogólny (kategoria D)

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kategoria: C, C+E, D)

 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia

 

 

 

 

 
Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

 

 

 

 
Kurs obejmuje:

 

 • 5 godzin zajęć teoretycznych

 • 8 godzin zajęć praktycznych

 • egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka)

 

 

 

 

AM manual

Wymagany minimalny wiek kandydata

do uzyskania uprawnień: 14 lat

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania

niezbędnych badań lekarskich w naszym Ośrodku

Zastąpiła kartę motorowerową. Uprawnia do kierowania motorowerem, a także czterokołowcem lekkim. Kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Targu. Jazdy odbywają się na motorowerze marki JUNAK 901 RS - takim, jaki posiada MORD w Nowym Targu.
 
 
 
 
 
 
 
Profil kandydata na kierowcę (PKK)
 

Od 19 stycznia 2013 roku każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi posiadać utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyska go w Wydziale Komunikacji i Transportu odpowiednim do miejsca zameldowania. Przed wizytą w w/w należy skompletować niżej wymienione dokumenty:

 

 • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

 • ksero dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - oryginał do wglądu,

 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. (lewy profil),

 • ksero prawa jazdy (w przypadku posiadania dokumentu) - oryginał do wglądu,- lekarz okulista i lekarz ogólny (kategoria: AM, A1, A2, A),- lekarz okulista, laryngolog oraz lekarz ogólny (kategoria C, C+E),- lekarz ogólny (kategoria: B, B+E),- lekarz okulista, laryngolog, neurolog oraz lekarz ogólny (kategoria D)

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kategoria: C, C+E, D)

 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia

 

 

 
 
Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

 

 
 
Kurs obejmuje:

 

 • 5 godzin zajęć teoretycznych

 • 8 godzin zajęć praktycznych

 • egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka)

 

 

Copyright © 2024

 HOŁEK SZKOLENIA ZAWODOWE GRZEGORZ HOŁOWCZAK